Anette Rose – Captured Motion

22. Januar – 6. März 2016
HAL – Haus am Lützowplatz

Flyer Din lang, 6 Seiten, Offsetdruck 4c
Einladungskarte Din lang, 2 Seiten, Offsetdruck Din lang
Plakat Din A1, 2-farbig (schwarz/silber)